ราคาน้ำมันวันนี้

อัปเดตล่าสุด 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามัน ปตท. (ptt)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ E85

36.49

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

เบนซิน 95

46.74

ดีเซลพรีเมียม

44.94

ดีเซล

32.94

ดีเซลหมุนเร็ว

32.94

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95

47.44

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม

47.44

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันบางจาก (bcp)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ E85

36.49

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

ดีเซลพรีเมียม

47.14

ดีเซล

32.94

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม

49.84

แก๊สโซฮอล์ 97 พรีเมียม

49.84

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันเชลล์ (shell)

แก๊สโซฮอล์ 95

39.25

แก๊สโซฮอล์ E20

37.14

แก๊สโซฮอล์ 91

38.88

ดีเซลพรีเมียม

49.84

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95

49.84

ดีเซล

33.24

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล

33.24

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

49.84

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม

49.84

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันเอสโซ่ (esso)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

ดีเซลพรีเมียม

47.14

ดีเซล

32.94

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม

49.84

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันคาลเท็กซ์ (caltex)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

เบนซิน 95

49.81

ดีเซลพรีเมียม

47.14

ดีเซล

32.94

ดีเซลหมุนเร็ว

32.94

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันไออาร์พีซี (irpc)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

ดีเซล

32.94

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันพีที (pt)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

เบนซิน 95

47.24

ดีเซล

32.94

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันซัสโก้ (susco)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

เบนซิน 95

46.89

แก๊ส NGV

19.59

ดีเซล

32.94

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันเพียว (pure)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

ดีเซล

32.94

หน่วย : บาท/ลิตร

ราคานํ้ามันซัสโก้ ดีลเลอร์ (suscodealers)

แก๊สโซฮอล์ 95

38.85

แก๊สโซฮอล์ E20

36.74

แก๊สโซฮอล์ 91

38.48

เบนซิน 95

46.89

ดีเซล

32.94